SITB Svenska Institutet för Tillämpad Beteendeanalys

Välkommen

Svenska Institutet för Tillämpad Beteendeanalys (SITB) bedriver forskning och utbildning inom beteendeanalys, kognitiv beteendeterpi (KBT) samt angränsande beteendevetenskapliga ämnen.

Institutet har funnits sedan 1983 och startades av professor emeritus Sten Rönnberg, som varit verksam inom KBT och beteendeanalys sedan 1960-talet. Idag deltar många framstående beteendeterapeuter som lärare inom utbildningsverksamheten.


Kontakta oss


Biblioteket i Bondersbyn
        Ladda ner Endnote library
        Ladda ner i .rtf-format
        Se några bilder från biblioteket, välkommen!


Utbildning KBT steg-1 i norrbotten.

Kurs 2009 - 2011
        Kursplan 2009-2011 (.doc)
        Lärare


Från tidigare kursomgångar:

        Info om kursen (.doc)
        Lärare (.doc)
        Litteraturförteckning (.doc)
        Schema (.doc)

Arkiv: 2005 - 2007
        Litteraturläsning 2006 (.doc)
        Deltagarbrev 2006 (.doc)
        Anmälan för extradagar (.pdf)
        Litteraturförteckning

Arkiv: 2002 - 2004
        Schema 2002 (.doc)

  • Kuriosa
    Sten fyllde 80 år den 7e April 2011.